Vásárlási feltételek

www.goodgumi.hu

Üdvözöljük az Abroncs Kereskedőház Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.goodgumi.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó) mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.     A SZOLGÁLTATÓ

Cégnév: Abroncs Kereskedőház Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.

Levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.

Telefon: 06-1-371-33-33

E-mail: info@goodgumi.hu

Adószám: 12062852-2-44

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-462214

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank

Számlaszám: 10300002-20391782-00003285

A Szolgáltató szervizeinek és viszonteladó partnereinek listája, mely tartalmazza az elérhetőségeket és főbb adatokat, az alábbi linken keresztül érhető el: https://goodgumi.hu/contact

2.     HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Szolgáltató a Honlapon folytatott üzleti tevékenysége körében különösen autógumi, és alufelni értékesítésével foglalkozik.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

3.     FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.     A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

a.     A vásárlás menetének bemutatása

A Honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A Termékek menüpont alatt a Honlapon szereplő termékekre (gumi, acél és alufelni) különböző szempontok szerint lehet rákeresni. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék fotójára, nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A Honlapon megjelenített árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. A Honlapon elérhető fotók illusztrációk, és csak tájékoztató jelleggel szerepelnek. A kép és a termék valóságos kinézete közötti esetleges eltérés miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. Az adatkezelési tájékoztató tartalmát pedig az oldal alján ismerheti meg. A Kapcsolat menüpontban tájékozódhat a Felhasználó a Szolgáltató főbb adatairól, a Szervizek menüpont alatt pedig a Szolgáltató saját és partnerszervizeinek elérhetőségeiről.

A választott termék a kosárba gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt is módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. A vásárlónak lehetősége van a regisztrációra vagy a regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció mellőzése esetén az alábbi adatokat kell megadnia a Felhasználónak: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, akkor a szállítási cím. A regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős – lásd az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért. Elfelejtett jelszó esetén a Honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a Honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

A Felhasználó végül egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét és az összesen fizetendő vételárat. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Honlapon történő vásárlás során kizárólag a Honlapon feltüntetett és a Szolgáltató összefoglaló oldalán is látható vételár a mérvadó és fizetendő. A Szolgáltató nem felelős az árösszehasonlító portálokon ugyanazon termék vonatkozásában a Szolgáltató nevében tévesen, a Honlapon feltüntetett vételártól eltérő ajánlatért, amennyiben a tévesen feltüntetett ár az árösszehasonlító portálnak betudhatóan nem került időben frissítésre. Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A Felhasználó által választott fizetési és szállítási módtól függetlenül a Szolgáltató minden esetben kizárólag elektronikusan számláz. A Szolgáltató az elektronikus számlát a teljes vételár kiegyenlítését követően, a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre, regisztráció hiányában pedig a vásárlás során megadott e-mail címre küldi meg.

b.    Adatbeviteli hibák javítása                                     

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége, vagy a böngésző „vissza” gombjának akár többszöri megnyomásával, vagy a kosár menüben a korábban már említett módon.

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.

Felhasználó az "Adatok szerkesztése" menüpontban módosíthatja a regisztráció során megadott adatait.

Felhasználó által a hibásan megadott adatokkal készült bizonylatot kizárólag akkor áll módunkban javítani, ha kiszállítástól számítva egy munkanapon belül jelzés érkezik erre vonatkozólag. Az ezt követően küldött jelzések esetén a Szolgáltató megtagadhatja a kérés teljesítését. A Szolgáltató a Felhasználó által hibásan megadott adatokból adódó következményekért nem vállal felelősséget.

c.      Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket.

A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat.

d.     A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

A megkötött szerződés

   Minden sikeres rendelés után a Felhasználó regisztrációban megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld, ami a Szolgáltató megrendeléssel való egyetértést kifejező jognyilatkozata, a szerződés pedig ennek megérkezésével jön létre. Ez egyben a fogyasztónak a megkötött szerződésről és annak tartalmáról szóló visszaigazolás is, és tartalmazza a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott, szerződéskötést megelőző tájékoztatást, kivéve, ha azt a Szolgáltató már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Fogyasztónak megadta.

   e.      A szerződés iktatásaA honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

   5.     FIZETÉSI FELTÉTELEK

   Azon fizetési módok felsorolása és bemutatása, amelyeket a honlap biztosít vásárlói számára:

   a.     Fizetés utánvétellel házhozszállítás eseténA csomag ellenértékét a futár részére készpénzben tudja a Felhasználó kiegyenlíteni. 

   b.     Fizetés készpénzben személyes átvételkorKészpénzes személyes átvételre a termék rendelkezésre állása esetén és kizárólag a Szolgáltató saját szervizeiben van lehetőség. A szervizek pontos címe, nyitvatartási ideje és elérhetősége az alábbi menüponton keresztül érhető el:https://goodgumi.hu/contactA termék átvétele előre egyeztetett időpontban történik.

   c.      BarionBarion bankkártyás fizetésről ITT olvashat bővebben. A Szolgáltató partner szervizeibe rendelt termék és szolgáltatás esetén a fizetés kizárólag ezzel a fizetési móddal lehetséges. 

   6.     SZÁLLÍTÁSI MÓDOK BEMUTATÁSA

   Azoknak a szállítási vagy átvételi módoknak a bemutatása, amelyet a Szolgáltató biztosít: a.     Személyes átvételSzemélyes átvételre a termék rendelkezésre állása esetén a Szolgáltató telephelyein, valamint a Szolgáltató partner szervizeiben van lehetőség. Személyes átvétel esetén a szállítási költség nem kerül felszámításra. A szervizek pontos címe, nyitvatartási ideje, elérhetősége az alábbi menüponton keresztül érhető el: https://goodgumi.hu/contact b.     Házhozszállítás - GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. vagy a Magyar Posta Zrt. segítségével történő házhozszállításA házhoz díja termékenként 1200 Ft. A szállítás a 14 óra előtt beérkezett megrendelések esetében általában egy, a 14 óra után beérkezett megrendelések esetében általában két munkanapon belül történik. Ezek becsült szállítási idők, amelyek esetenként további egy-két munkanappal megnövekedhetnek pl. Black Friday, ünnepek körüli vagy egyéb kiemelt időszakokban.

   A webáruházunkban megvásárolt termékeket vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., postacím: info@gls-hungary.com, tel.: +36 29 886 700; a továbbiakban: GLS) vagy a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., postacím: Budapest 1540, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel.: +36 1 767 8282, a továbbiakban: Magyar Posta) segítségével szállítjuk ki Magyarországon a megrendelő által megadott címre.

   A GLS, illetve a Magyar Posta a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre és a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, a GLS, illetve a Magyar Posta egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. 

   A GLS, illetve a Magyar Posta a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a GLS, illetve a Magyar Posta a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

   7.     ELÁLLÁSI JOG a.     Elállási jog gyakorlásának menete

   Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak.

   A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

   a) a terméknek,

   b) több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,

   c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

   d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

   a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

   Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is, amely az alábbi linken keresztül érhető el:https://gumi.hu/autogumi/wp-content/uploads/2021/01/elallasi_nyilatkozat.doc

   A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

   A Szolgáltató minden esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

   Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat érdemes regisztrált küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

   Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

   A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége (pl. szállítási vagy postaköltség) a Fogyasztót terheli, aminek az összege termékenként 1200 Ft. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

   Fogyasztó kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jelen pont alkalmazásában a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használat mértéke gumiabroncsok esetén maximum 5 km futásteljesítmény. Az ezt meghaladó mértékű használat esetén a Fogyasztó elállás esetén csak a vételár termékben bekövetkezett értékcsökkenés összegével csökkentett visszatérítésére jogosult. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között az értékcsökkenés mértékét illetően vita alakul ki, a felek által közösen, jóhiszeműen kijelölt független szakértő bevonásával kell az értékcsökkenés mértékét megállapítani.

   Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  A visszatérítésre általában 2-3 munkanapon belül kerül sor. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

   Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

   b.     A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

   A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

    8.     Jótállás

    A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

    A Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelettel összhangban a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási árú termékek esetén 1 (egy) év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási árú termékek esetén 2 (két) év, 250 000 forint eladási ár feletti termékek esetén 3 (három) év Felhasználó részére a hibás teljesítésért jótállást vállal a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében.

    A Felhasználó jótállási igényét a jótállási határidőben érvényesítheti, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

    A jótállási határidő a terméknek a Felhasználó részére történő átadásától kezdődik. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF 9. pontjának c) alpontjában rögzített eseteket. A Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosságra vonatkozó, a jelen ÁSZF 9. pontjában rögzített jogosultságoktól függetlenül megilletik, azonban ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt Felhasználó egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

    Jótállás alapján a Felhasználó a jelen ÁSZF 9. pontjának a) alpontjában, a jótállásra vonatkozóan rögzítettek szerint érvényesítheti igényeit.

    9.     Szavatosság (kellékszavatosság és termékszavatosság)

    a.     Kellékszavatosság

    A Szolgáltató a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében kellékszavatossággal tartozik a hibás teljesítésért (ennek meghatározását a fenti 8. pont tartalmazza). A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

    Kellékszavatossági, illetve jótállási igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

     A Felhasználó a választott kellékszavatossági, illetve jótállási jogáról másikra térhet át. A Felhasználó az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kellékszavatosság, illetve a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

     A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

     A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

     A fentieken túl a Szolgáltató jótállási kötelezettségével kapcsolatban az alábbi kiegészítések érvényesek:

        b.     Termékszavatosság

        Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

        A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

        A termék akkor hibás, ha

         A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

         a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

         b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

         c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

         Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

         A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

         c.      Kivételek a jótállási és szavatossági igények alól

         A jelen ÁSZF 8. pontjában, 9. pont a) – b) alpontjaiban rögzített kivételeken túl a Szolgáltató a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal az alábbi esetekben sem:

         -        a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károk, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek;

         -        helytelen tárolás miatt keletkezett hibák;

         -        a szabványok vagy a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatt fellépő hibák;

         -        a nem rendeletésszerű használat következtében fellépő hibák;

         -        jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibák, pl.: hullámos kopás;

         -        baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák, pl.: átszakadás külső sérülés miatt, külső mechanikai sérülés;

         -        az gumiabroncs túlterhelése miatti hibák, pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés;

         -        minden olyan esetben, amikor a hiba oka a teljesítést követően keletkezik.

         10.  jótállási és Szavatossági jogok érvényesítése

         Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

         Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

          11.  Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

          Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő.

          A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz és legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.

          Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

          A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

          Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

          A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

          Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

          Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál

           Cím: 1051 Budapest, Sas u.19.

           Telefonszám: +36-1 450-2598

           E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

           A területileg illetékes Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

            Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.huFax: +36 (1) 488 21 86Telefon: +36 (1) 488 21 31

            Bírósági eljárás kezdeményezése

             Uniós vitarendezési platform

              12.  Adatvédelem

              Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon az adatkezelési tájékoztató menüpontban vagy az alábbi linken keresztül: https://goodgumi.hu/privacy-policy-cookie-restriction-mode

              13.  Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

              A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, a szerződés teljesítésére a szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF irányadó, a módosított ÁSZF pedig a módosítás hatálybalépését követően megkötött szerződésekre irányadó.