Általános szerződési feltételek


Üdvözöljük a GOODGUMI Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://goodgumi.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó) mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZOLGÁLTATÓ
Cégnév: GOODGUMI Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 18.
Levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.
Telefon: +36 1 4 600 500
Adószám: 14820014-2-42
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921464
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: info@goodgumi.hu
Tárhelyszolgáltató neve: Sigmanet Kft.
Tárhelyszolgáltató címe:: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@sigmanet.hu

2. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG
A Szolgáltató a Honlapon folytatott üzleti tevékenysége körében személygépjármű gumiabroncsainak ügynöki értékesítésével foglalkozik.
A Szolgáltató e tevékenység folytatása során közvetítőként, az Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.; cégjegyzékszám: 01-09-462214; adószám: 12062852-2-44; info@akh.hu; a továbbiakban: AKH) megbízásából jár el. A Szolgáltató az általa közvetített szerződés megkötésére jogosult az AKH nevében, azonban a megkötött szerződést nem módosíthatja, a vételárat nem veheti át, és a fizetési határidőt nem állapíthatja meg.
A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Felelősség
Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kivéve.
Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
A vásárlás menetének bemutatása
A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A termék listáról a részletes termék oldal a termék fotójára, nevére vagy a részletek gombra klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. A Termék keresőben lehetőség van kulcsszó, illetve a termék műszaki jellemzői (méretadatok, márka) alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A Felhasználó honlapon tájékozódhat a szállítási és fizetési feltételekről, megismerheti az adatkezelési tájékoztató tartalmát, valamint az aktuális híreket.
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Ezt követően a vásárlónak lehetősége van a regisztrációra vagy a regisztráció nélküli vásárlásra.
A regisztráció mellőzése esetén az alábbi adatokat kell megadnia a Felhasználónak: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, akkor a szállítási cím. A regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős – lásd az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó végül egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
Adatbeviteli hibák javítása
Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége, vagy a böngésző „vissza” gombjának akár többszöri megnyomásával, vagy a kosár menüben a korábban már említett módon.
Hasonlóképpen a ceruza ikon segítségével javíthat a már megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.
Felhasználó az "Adatok módosítása" menüpontban módosíthatja a regisztráció során megadott adatait.
Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket.
A szerződés létrejötte
A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szerződés a Felhasználó mint vevő és az AKH mint eladó között jön létre. A Felhasználó ezt a tájékoztatást tudomásul veszi.
A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvben, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak,
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik (kivéve, ha a Felhasználó nem fogyasztó).
Minden sikeres rendelés után a Felhasználó regisztrációban megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld. A megrendelés Szolgáltató megrendeléssel való egyetértést kifejező jognyilatkozata után tekinthető véglegesnek. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásról szóló külön e-mail megérkezésekor (vagy adott esetben telefonon történt visszaigazolása után) jön létre és nem a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazolásként küldött e-mail megérkezésével.
A Fogyasztóval kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor - a Szolgáltató vagy az AKH tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott, szerződéskötést megelőző tájékoztatást, kivéve, ha azt a Szolgáltató már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Fogyasztónak megadta.
A szerződés iktatása
A honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK
Azon fizetési módok felsorolása és bemutatása, amelyeket a honlap biztosít vásárlói számára:

Fizetés utánvétellel

A csomag ellenértékét a futár részére kell kiegyenlíteni.

Fizetés bankkártyával

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK BEMUTATÁSA
Futárszolgálat segítségével történő házhozszállítás
Házhozszállítást - Magyarország területére - a termék vásárlásakor választhatja. A házhozszállítás díja bruttó 1200 Ft abroncsonként. A szállítás a 14 óra előtt beérkezett megrendelések esetében általában 1, a 14 óra után beérkezett megrendelések esetében általában 2 munkanapon belül megtörténik.
A webáruházban megvásárolt termékeket futárszolgálat (elsődlegesen a GLS) segítségével szállítjuk ki Magyarországon a megrendelő által megadott címre.
A futár a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre és a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, a futár egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. A futár a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a futár a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

7. ELÁLLÁSI JOG
Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak. A jelen pontban foglaltak tekintetében a kötelezett az AKH, a Fogyasztónak minősülő Felhasználó elállási igényét és az az ezzel kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat az AKH felé teheti meg.
A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az AKH részére.
A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát az AKH részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7.pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Az AKH minden esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az AKH-nak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az AKH az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat érdemes regisztrált küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az AKH 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 
A termék AKH címére történő visszaküldésének közvetlen költsége (pl. szállítási vagy postaköltség) a Fogyasztót terheli, aminek az összege termékenként 945 Ft + áfa. Az AKH-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. 
Fogyasztó kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jelen pont alkalmazásában a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használat mértéke gumiabroncsok esetén maximum 5 km futásteljesítmény. Az ezt meghaladó mértékű használat esetén a Fogyasztó elállás esetén csak a vételár termékben bekövetkezett értékcsökkenés összegével csökkentett visszatérítésére jogosult. Amennyiben az AKH és a Fogyasztó között az értékcsökkenés mértékét illetően vita alakul ki, a felek által közösen, jóhiszeműen kijelölt független szakértő bevonásával kell az értékcsökkenés mértékét megállapítani. 
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az AKH visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az AKH által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az AKH jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az AKH a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Elállás vagy felmondás esetén az AKH a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.


A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által értékesített termékek vagy szolgáltatások tekintetében:
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az AKH a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac AKH által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az AKH, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; tehát az ilyen termék esetében is van elállási jog, ha annak csomagolását nem bontja meg a fogyasztó
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

8. Jótállás
Jótállás esetén annak időtartama alatt az AKH a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Felhasználónak jogszabályból eredő jogait nem érinti.
A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az AKH mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, amely jótállás időtartama egy év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre e Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján az AKH-t megillető jogok a szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Fogyasztóra.

9. Szavatosság (kellékszavatosság és termékszavatosság)
Kellékszavatosság
Az AKH hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az AKH, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Az AKH a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Fogyasztóval kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.
Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint:
kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy
az az AKH-nak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
a szerződésszegés súlyát,
a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az AKH költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha
az AKH a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az AKH-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az AKH adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az AKH-val közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az AKH-t terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az AKH e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Termékszavatosság
Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.
Az AKH által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
A termék akkor hibás, ha
nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

10. Szavatossági jogok érvényesítése
Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell. A jelen pont szerinti jogokat a Felhasználó az AKH-val szemben érvényesítheti.
Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetébena jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:
A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Jelen ÁSZF és a honlap üzemeltetője nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa.
Az AKH a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
Az AKH törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át az AKH.
Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek
Felhasználó a Szolgáltató, illetve az AKH tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1., illetve 2. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő:
Szolgáltató, illetve az AKH a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató, illetve az AKH a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató, illetve az AKH egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Szolgáltató, illetve az AKH a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
Amennyiben Szolgáltató, illetve az AKH és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

11. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
Budapest Főváros Kormányhivatala, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Bírósági eljárás kezdeményezése

12. Adatvédelem
Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató folyamatosan elérhető a honlapon az adatkezelési tájékoztató menüpontban vagy az alábbi linken keresztül: https://goodgumi.hu/privacy-policy-cookie-restriction-mode

13. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, a szerződés teljesítésére a szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF irányadó, a módosított ÁSZF pedig a módosítás hatálybalépését követően megkötött szerződésekre irányadó.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. február 17.

Budapest, 2020 február 17.